Јавне набавке и финансије

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија:

П  О  З  И  В за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија можете  да погледате овде

 Конкурсна документација: Јавна набавка добара – електрична енергија Јавна набавка мале вредности можете  да погледате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ расходи можете да погледате овде

Финансијски план за 2018 год.. – ПРИХОДИ можете да погледате овде

П  О  З  И  В за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга –Извођење екскурзије можете да погледате овде 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА : ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ можете да погледате овде