Јавне набавке и финансије

финансијски план за 2019 год.. – ПРИХОДИ мођете да погледате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ расходи мођете да погледате овде 

ЗР 2017 мођете да погледате овде

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија:

Одлука о јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, можете да прочитате овде 1, 2, 3.

П  О  З  И  В за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија можете  да погледате овде

 Конкурсна документација: Јавна набавка добара – електрична енергија Јавна набавка мале вредности можете  да погледате овде

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ расходи можете да погледате овде

Финансијски план за 2018 год.. – ПРИХОДИ можете да погледате овде

ОДЛУКА о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије можете да прочитате овде

ОДЛУКА о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије можете да прочитате овде 

П  О  З  И  В за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку услуга –Извођење екскурзије можете да погледате овде 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА : ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ можете да погледате овде